Capoeira wordt gespeeld op het ritme van de berimbau, die in een roda (= kring waarin capoeira gespeeld wordt) begeleid wordt door 2 pandeiro’s (= tamboerijnen). Afhankelijk van ritme is het spel dus trager of sneller, sierlijker of agressiever. De omstaanders klappen in de handen en er worden liederen gezongen.

De berimbau is een muziekboog die zijn oorsprong kent in Afrika.

Mestre Nenel: Toques da Regional

In onze school kent men 2 soorten liederen: de quadras en de corridos.

Quadra: Een lied dat gezongen wordt aan het begin van de roda. Het eerste deel wordt door berimbauspeler alleen gezongen, vanaf het tweede deel antwoordt het koor (de omstaanders).

Corrido: overlappende liederen in een stijl van uitroep door de voorzanger en antwoord door het koor. Deze stijl is typisch voor Afrikaanse gezangen. Tijdens de corridos wordt capoeira gespeeld.